onsdag, januari 17, 2018

De vackraste blommorna växer i dikeskanten

Vi lever i en tid med mycket osäkerhet, både när det gäller ekonomi, miljö, politik och konflikter. Jag har precis läst ”Ledarskap i osäkra tider – Exempel från Lützen, Poltava, Austerlitz och egna erfarenheter av entreprenörskap”, en bok skriven av Nils Bildt.

Boken vänder sig till entreprenörer och ledare som vill bli bättre på att hantera osäkerhet utifrån statistiska bedömningar, prognoser och militära metoder, men också till militärer som vill lära sig mer om företagares ledningsvillkor.

Författaren lyfter fram ett antal faktorer som extra viktiga för framgångsrikt företagande. Först och främst gäller det att företagen är snabba med att följa efter när kundernas behov förändras. Kundteamen måste direkt svara upp mot kundernas behov och agera så självständigt som möjligt. Ledningen bör sätta gränser och mål samt se till att koordinera verksamheten.

Vidare krävs öppenhet samt snabb och tydlig kommunikation för att nå framgång. Om alla på företaget vet hur situationen är ökar sannolikheten för att alla gör sitt bästa för företagets bästa. Ledaren är föredömet och ska vara tydlig med information om läget och ingjuta förtroende och förhoppningar.

I företagande är det ofta viktigare hur man gör något än vad man gör, menar Nils Bildt. En halvbra plan som utförs kraftfullt resulterar vanligen i större fördelar än en detaljerad plan som tar lång tid att skapa och därför riskerar att vara inaktuell när den genomförs. Men förmågan att sålla och säga nej till sådant som kan inverka negativt på den övriga verksamheten ökar självklart chansen till framgång.

Författaren lyfter även fram betydelsen av träning som en framgångsfaktor. Ett lysande exempel på att mycket träning lönar sig är tennislegenden Björn Borg som övade mot garageporten varje kväll och nådde en makalös framgång.

Avslutningsvis poängterar Bildt att inga blommor växer i asfalten på raksträckorna: De vackraste buketterna plockas i dikeskanten. Om man klarar av att hantera kurvor och dikeskörningar stannar man mycket längre på vägen.

/Helene

måndag, januari 08, 2018

Intraprenörskap i bok och föreläsning

Vissa företag är mer innovativa och framgångsrika än sina konkurrenter. Vad beror det på? Kan man se några gemensamma drag mellan vinnarna? Och vad kan vi andra lära oss av dessa företag?

Birgitte Stjärne ställer frågor och ger oss många svar i boken ”Intraprenören – Nyckeln till innovation”. Hon beskriver hur man stärker möjligheterna till innovation. Framgångsrika företag är bra på att ta tillvara resurserna hos sina mest kreativa medarbetare. De här så kallade intraprenörerna har ofta speciella egenskaper och mycket stark drivkraft. Det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas på bästa sätt, och kunna skapa framgångsrika innovationer.

För att intraprenörer ska hitta sin fulla potential behövs ett positivt och stödjande arbetsklimat. Öppenhet och tillit är viktigt, medarbetarna måste känna att det är tillåtet att ta risker och göra misstag. Stödet behövs framför allt från ledningen, men även från övriga medarbetare – vilket är ledningens roll att understödja. Om företaget kan erbjuda utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter ökar chanserna för ett innovativt tänk hos medarbetarna.

Tidsbrist och för lite ekonomiska resurser är vanliga hinder för att idéer ska komma fram. Är företagsledningen alltför fokuserad på vardagliga frågeställningar, kortsiktiga mål och operativa frågor finns sällan utrymme för innovationstänk. Och om det läggs för mycket resurser på kontroll och kvalitet i stället för på kunskap om hur man skapar innovativa strategier blir det svårt för intraprenörer att få gehör för sina idéer.

Det finns många fler förslag på hur man kan förbättra innovationsklimatet i boken. Missa inte heller årets första Estradföreläsning 23 januari. Då får vi besök av Katarina Blomkvist och Ivo Zander som föreläser under titeln Intraprenörskap – en dold potential i svenska bolag. De kommer bland annat gå in på vilka organisatoriska faktorer som främjar respektive hindrar ett levande intraprenörskap – och hur du kan påverka dem för att utveckla ditt företags intraprenöriella förmåga.

/Helene